Στο παιδί αυτό βλέπουμε την διεύρυνση του χαμόγελου (Α) (Β) μετά από 18 μήνες ορθοδοντικής θεραπείας. Επίσης και το περίγραμμα του άνω χείλους(Γ) φαίνεται καλύτερα.

 

 

Στο παιδί αυτό βλέπουμε την αλλαγή στο εύρος του χαμόγελου (Α) (Β) μετά από ειδική θεραπεία ταχείας διεύρυνσης της υπερώας διάρκειας μόλις 6 μηνών. Το περιγραμμα του άνω χείλους (Γ) έχει σαφώς αυξηθεί και οι βελτιώσεις αυτές έγιναν μη επεμβατικά στις αρμονικές δυνατότητες του συγκεκριμένου ασθενή.

 

 

Η ασθενής αρχικά είχε ασυμμετρία προσώπου και έντονη απόκλιση της κάτω γνάθου προς τα αριστερά (Β). Μετά από 24 μήνες ειδικής ορθοδοντικής θεραπείας (μη επεμβατικής) το πρόσωπο της ασθενούς αποκαταστάθηκε στα φυσιολογικά και αισθητικά της όρια.